IoT Platforma – Zdravotnická technologie
W&H Austria GmbH
W&H Austria GmbH

IoT Platforma – Zdravotnická technologie

11 - 03 - 2021
IoT|

Pro našeho zákazníka, který se zabývá inteligentní elektronikou a bezpečnostními technologiemi, W&H Austria GmbH, jsme vyvinuli platformu založenou na technologii ThingWorkx. ThinkWorks je technologie, která byla vyvinuta přímo pro potřeby tzv. Internetu Věcí (Internet of Things). Tato technologie obsahuje kompletní sadu integrovaných specifických vývojářských IoT nástrojů, které nabízí široké funkční zaměření a možnosti.

Cílem platformy je monitoring a kontrola všech zdravotnických zařízení, které jsou na platformě umístěny, a také jejich následná údržba a servis v případě potřeby. Díky stálému monitoringu sledovaných zařízení je možné v reálném čase odesílat informace o případných problémech a nefunkčnosti přímo výrobcům daných zařízení, kteří tímto získají rychlou zpětnou vazbu a mohou výrobu dle potřeby upravit.

V současnosti platforma disponuje třemi typy zařízení a to konkrétně zubařskou vrtačkou, myčkou vrtáků a sterilizátorem. Všechna tato zařízení jsou neustále monitorována servisní službou a v případě potřeby (problému nebo poruchy) k zařízení vyjede technický servis k okamžité opravě

V dalším kroku vývoje budou na platformu postupně přidávána další medicínská zařízení, což umožní využívat platformu např. pro monitoring pacientů v nemocnicích (dech, srdeční tep, …). Nicméně do budoucna se bude platforma využívat nejen ve zdravotnictví, ale i v celé řadě dalších odvětví.

Technologie: ThingWorx, JavaScript, and XML

Další projekt ze stejného odvětví